نحوه‌ی اندازه‌گیری ابعاد پنجره :

اندازه گیری  مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بحث در خرید پرده است که تمام مراحل شامل تولید و نصب و در نهایت رضایت مشتری از محصول خریداری شده، را در بر میگیرد. این که پرده‌ی انتخاب شده توسط مشتری در داخل درگاه پنجره نصب می‌شود یا بیرون، میزان پوشیدگی پرده باید چه مقدار باشد، و یا اینکه امکان نصب چه نوع پرده ای در محیط پنجره وجود دارد، تنها تعدادی از مواردی است که باید  هنگام اندازه گیری به دقت بررسی شوند.

پرده ها را به دو صورت  توکار (داخل قاب پنجره) و روکار (بیرون قاب پنجره) اندازه گیری و نصب می کنند که در زیر هر دو مدل اندازه گیری توضیح داده شده است:

الف) اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده در خارج قاب پنجره (روکار)

اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با:

اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه

توجه: بهتر است عرض پرده از عرض پنجره به اندازه ۸ الی ۱۰ سانتی متر بیشتر باشد.

اندازه ارتفاع (بلندی یا درازا) پرده برابر است با:

اندازه ارتفاع پنجره + ۱۰ سانتیمتر ارتفاع قاب فلزی + ۳الی۵ سانت اضافی قسمت پایین پرده .

( توجه: بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع  پنجره به اندازه ۱۰-۱۵  سانتی متر بیشتر باشد. این امر به دلیل وجود قاب پرده در بالا به اندازه ۱۰ سانتی متر بوده و نیز مقداری از پرده که از پایین پنجره باید آویزان باشد که حدود ۳ تا ۵ سانتی متر مناسب می باشد )

02

ب) اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده داخل قاب پنجره (توکار)

اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با :

کمترین اندازه عرض قاب پنجره.

توضیح: جهت اندازه گیری عرض پرده؛ ابتدا عرض ۳ نقطه بالا، میانی و پایین قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس یک سانت از کمترین اندازه کسر نموده(جهت جایگیری بهتر پرده در داخل قاب پنجره) و آنرا به عنوان عرض پرده انتخاب می نمایید.

اندازه ارتفاع (بلندی یا دارازا) پرده برابر است با :

. بیشترین اندازه ارتفاع قاب پنجره

توضیح: جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع ۳ نقطه راست،میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس بیشترین  اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.

توجه: اگر میخواهید پرده شما داخل قاب پنجره قرارگیرد؛ لازم است نسبت به جهت باز شوی شیشه پنجره دقت نمایید، زیرا ممکن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.

 

نکته ۱ : در هنگام تولید پرده، جهت جایگیری مناسب پارچه در داخل ریل، اندازه پارچه پرده ۶ سانتیمیتر (از هر طرف ۳ سانتیمتر) از اندازه ریل پرده کوچکتر در نظر گرفته می شود

 

نکته ۲ : عرض و ارتفاع پنجره را در سه جا اندازه گیری کنید، چپ وسط راست یا بالا وسط پایین برای ارتفاع و مبنا را عدد کوچک بگیرید و همچنین به جهت بازشدن پنجره و جهت قرارگیری زنجیر بازشوی پرده دقت کنید

نکته ۳ : حداکثر عرض قابل تولید برای پرده ها، بصورت تک پارچه ای ۲۷۰ سانتیمتر می باشد، در صورتیکه عرض پنجره شما از این مقدار بیشتر است میبایست پرده را به صورت دو یا حتی سه تکه بر روی یک پنجره نصب کنید.

توجه داشته باشید که نباید هنگام اندازه گیری بین پرده های وسطی فاصله‌ای ایجاد شود و اندازه پرده دوم دقیقا باید بعد از انتهای پرده اول اندازه گیری شود و در واقع قاب های پرده به یکدیگر می چسبند.

01

نکته:اندازه گیری درب نیز به همین صورت است که در بالا توضیح داده شد. در صورتی که درب و پنجره کنار هم قرار گرفته اند توجه داشته باشید که نباید هنگام اندازه گیری بین پرده های وسطی فاصله‌ای ایجاد شود و اندازه پرده دوم دقیقا باید بعد از انتهای پرده اول اندازه گیری شود و در واقع قاب های پرده به یکدیگر می چسبند.

03