نصب پوستر دیواری تفاوت چندانی با کاغذ دیواری ندارد و تنها چند نکته نصب آنها را از هم متفاوت می نماید.

مهمترین نکته قبل از نصب پوستر دیواری پهن کردن پوستر توسط نصاب بر روی زمین می باشد تا اول از سلامت اور لب اطمینان حاصل شود و ایرادات احتمالی را پیدا نموده و صحت و سلامت پوستر را چک کامل بنماید و رنگ پوستر را قبل از نصب با مشتری نهایی نماید،

بعد از نصب هیچگونه ایرادی پذیرفته نیست و شامل ضمانت نخواهد شد.

زدن پرایمر مخصوصا روی دیوارهای گچی توصیه می شود چون باعث بهتر جذب شدن مولوکولهای چسب به دیوار و کاغذ شده و از بازشدن درزها به مرور زمان هم جلوگیری می نماید.

در پوسترهای چرمی بهتر است هر لت را جداگانه چسب زد و بلافاصله به دیوار چسباند و از خیساندن پوستر جلوگیری به عمل آید و بعد از چسباندن لت دوم برش اورلب همان موقع زده شود.

به هیچ عنوان از چسب چوب و یا سریشم برای چسباندن پوستر استفاده ننمایید و ترجیحا از چسبهای استاندارد و اورجینال کاغذ دیواری برای نصب استفاده نمایید.

به هیچ عنوان روی سطوحی مثل دیوارهای سیمانی روی کاشی و ورقهای MDF اقدام به نصب پوستر ننمایید.

بعد از نصب حداقل یک روز از کولر استفاده نشود تا سریعتر چسب خشک و پوستر چسبیده شود.

 

 

نحوه اندازه گیری دیوار

برای اندازه گیری دیوار ابتدا باید ارتفاع دیوار را اندازه گیری نمود (ارتفاع= اندازه سقف تا کف) در صورت داشتن قرنیز, اندازه باید تا بالای قرنیز گرفته شود و نیازی به اندازه گیری تا انتهای قرنیز نمی باشد.

نکته ای که باید مدنظر گرفته شود این است که برای اندازه گیری ارتفاع و عرض دیوار آن را از چند نقطه اندازه گیری نمایید تا از صحت اندازه ی گرفته شده مطمئن گردید.

مرحله بعد اندازه گیری عرض دیوار می باشد (عرض= از یک گوشه تا گوشه دیگر دیوار) در صورتی که در دیوار موقع اندازه گیری درب و یا پنجره ای وجود داشته باشد از اندازه کسر نمی گردد و باید اندازه کلی گرفته شود تا محاسبه قیمت به درستی انجام شود،

در صورت وجود درب و پنجره اندازه های آنها هم گرفته می شود تا در اختیار طراحان دیددکور قرار گرفته که در طراحی پوستر برای دیوار شما مد نظر قرار بدهند.

البته ارایه یک نقشه و یا یک عکس از دیوارهایی که درب و یا پنجره دارند برای سهولت در طراحی و بهتر ارایه شدن پوستر الزامی می باشد.

نکته: چون معمولا دیوارها دارای قناصی و ضریب خطا می باشند بهتر است موقع ارایه اندازه ها حتما از هر دو طرف (عرض و ارتفاع) ۵ سانتی متر اضافه گردیده و بعد اندازه ها ارایه گردد، این امر برای سهولت در نصب برای نصاب هم الزامی می باشد.