مقاله های پرده

پرده زبرا مدل سه بعدی سیلوئت

پرده زبرا سه بعدی یا مدل ورمن

فهرستی از تصاویر پرده زبرا مدل سه بعدی و ورمن را در ادامه ملاحظه می کنید.

دلیل اینکه این مدل پرده را سه بعدی می نامند ؛ به دلیل نوع پارچه بخصوص این پرده می باشد که در واقع همانند پرده زبرا یک پارچه که حول یک محور دوار می گردد نمی باشد.

این نوع پرده از پارچه ای تولید شده که همانند پرده زبرا یک لایه یا ردیف تور و یک نوار یا ردیف پارچه دارد ولی با این تفاوت که برای تاریک کردن محیط داخلی منزل در این مدل پرده یک لایه پارچه اضافه که مانند زبانه یا شبیه به پرده کرکره ای است، روی قسمت ردیفهای تور را پوشانده که؛

این امر موجب تاریک شدن و بسته شدن پرده می شود و تمام این تنظیمات به وسیله زنجیر پرده انجام می گردد.

این حالت باز و بسته شدن در این نوع پرده زبرا دلیل نام گذاری کلمه پرده سه بعدی بر روی پرده سیلوئیت یا سولیت شده است.

20 طرح جدید پرده سه بعدی چاپی جدید

بازگشت به لیست