آدرس دفتر فروشگاه اینترنتی :

کرج ، گلشهر ، خیابان درختی ، خیابان سوم ، پلاک ۱۴۶

ایمیل :

Didedecor@gmail.com
مدیریت فروشگاه اینترنتی : آرش رحیمی کمال

تلفن های فروشگاه اینترنتی :

۳۳۵۱۵۹۹۶ (۰۲۶)