پرده‌ دابل شید شب و روز طرح‌دار

پردهای شب و روز طرح دار همراه با قیمت مناسب
پرده‌ شب و روز طرح‌ دار را از دیگر مدل های پرده‌ دو مکانیزم می ‌توان نام برد که علت نام‌ گذاری دابل شید روی این نوع پرده به دلیل این ‌که از دو لایه با دو پارچه جداگانه تشکیل می ‌شوند.
که بدون هم نمی‌ توانند زیبایی و جذابیت خاصی را به وجود آورند.
در پرده شب و روز این دو لایه پارچه باید در کنار هم قرار بگیرند و تکمیل‌ کننده زیبایی و جذابیت همدیگر باشند،

هر کدام از این دو پرده ‌ها با مکانیزم خاص خود به سمت بالا یا پایین حرکت خواهند کرد.
خرید پرده‌ شید دومکانیزم طرح‌ دار برای دکور داخلی