پرده شید چاپی کلاسیک

پرده شید چاپی مدل کلاسیک

از دیگر پرده های موجود در سطح بازار می توان به پرده شید چاپی طرح کلاسیک اشاره نمود.

این نوع پرده سالیان متعددی است که توسط پرده فروشان به فروش می رسد.

پرده شید کلاسیک از نظر زیبایی غیر قابل توصیف می باشند،

به همین خاطر است که افراد بسیاری به این پرده جذب شده اند و به خریداری آن نیز می پردازند.

قیمت و جنس پرده شید

پرده شید کلاسیک از نظر کیفیت و جنس پارچه با دیگر مدئل های شید تفاوتی نداشته و همانند دیگر مدل ها از پارچه پلی استر ترکیه ای می باشد.

و همچنین قیمت این طرح شید نیز تفاوت بسیار کمی با برخی از مدل های پرده چاپی شید و زبرا دارد.